ARBOREX

Naše zkušenosti s arboristikou a nejrůznějšími výškovými pracemi sahají až do roku 2002.

V současnosti se firma zaměřuje především na služby v oblasti péče o strom. Filozofií firmy je přistupovat ke stromu jako k živému organismu. Strom, který z nějakého důvodu začne člověku v jehož blízkosti roste vadit nebo ohrožovat, potřebuje mnohdy pouze upravit, aby mohl i nadále žít vedle člověka aniž by musel být hned pokácen. Avšak v momentu, kdy strom ohrožuje zdraví či majetek musí být pokácen. Ve všech těchto situacích jsme schopni posoudit stav stromu a navrhnout adekvátní řešení.